Időpontlemondási és módosítási szabályzat
Az időpontfoglalás felelősséggel jár

Amennyiben valamely Páciens online vagy telefonon, közvetlen vagy közvetett módon időpontot foglal a Doktor 24-hez bármely járóbeteg ellátás keretében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásra (a továbbiakban: egészségügyi szolgáltatás), tudomásul veszi, hogy a foglalással közte és a Szolgáltató között létrejön egy szerződés, amely alapján a Szolgáltató kötelezettsége az egészségügyi szolgáltatás teljesítése, a Páciens kötelezettsége a megfelelő szabályok betartása mellett a szolgáltatási díj fizetése.

A Páciens a lefoglalt időpontot a foglalás időpontját megelőzően 2 munkanapon belül nem mondhatja le és nem módosíthatja.

Abban az esetben, ha a Páciens bármely okból (ide nem értve igazolt betegséget) a lefoglalt időpontot az azt megelőző 2 munkanapon túl nem mondja le, vagy 2 munkanapon belül kívánja lemondani, módosítani, illetve, ha a lefoglalt időponton nem jelenik meg, köteles a Szolgáltató részére a lefoglalt egészségügyi szolgáltatás ellenértékének 70 %-át, mint lemondási díjat átalánykár jogcímén megfizetni.

A 3. bekezdésben meghatározott átalánykár összegét a Páciensnek lehetősége van a Szolgáltató részére 11711003-20011624-00000000 számlára átutalni, valamint személyesen a Szolgáltató bármely recepcióján megfizetni az elmulasztott időpont napjától számított 5 munkanapon belül. Amennyiben a Páciens ezen kötelezettségének nem tesz eleget tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogi úton érvényesítheti az átalánykár megfizetésére irányuló követelését, amelynek járulékos költségei a Pácienst terhelik. Továbbá a Páciens tudomásul veszi, hogy addig, ameddig az átalánykár megfizetésére irányuló kötelezettségét nem teljesíti, a Szolgáltató nem biztosít számára új időpontfoglalási lehetőséget egészségügyi szolgáltatásra.

 

 

 

 

 

Palyazat Palyazat
Megszakítás