Adatvédelmi tájékoztató

Amennyiben Ön a Doktor24 Medicina Zrt. honlapján keresztül, az azon feltüntetett e-mail címet használva személyes adatokat (név, cím, telefonszám stb.) ad meg, önként hozzájárul ahhoz, hogy azokat a Doktor24 Medicina Zrt. a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően nyilvántartsa és kezelje.

A Doktor24 Medicina Zrt. kötelezi magát arra, hogy a birtokába került személyes adatok nyilvántartása és kezelése során maradéktalanul eleget tesz a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben foglalt rendelkezéseknek.

Az Ön kérésére a Doktor24 Medicina Zrt. minden esetben tájékoztatást ad az általa kezelt és Önre vonatkozó személyes adatokról, a felhasználásuk jellegéről, továbbá bármikor kérheti megváltozott vagy hibásan nyilvántartott adatainak módosítását, illetve törlését.

A hatályos jogszabályok előírásai szerint minden lehetséges intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy arra nem jogosult harmadik személyek az Ön által megadott adatokhoz hozzáférni, azokat megismerni, módosítani, illetve törölni, azokban sérülést okozni ne tudjanak. Az adatokat kizárólag a Doktor24 Medicina Zrt. munkatársai fogják kezelni, az adatfeldolgozás folyamatához harmadik személy igénybe vételére nem kerül sor.

A Doktor24 Medicina Zrt. honlapja tartalmazhat külső, harmadik személy által üzemeltetett honlapokra utaló hivatkozásokat is. Az ilyen külső honlapok látogatására a jelen használati feltételek hatálya már nem terjed ki. Kizárólag az Ön felelőssége, hogy a külső honlapok felkeresésekor az adott honlap használati feltételeit megismerje. Ezen honlapok tartalmával kapcsolatban a Doktor24 Medicina Zrt. felelősséget nem vállal.

Egészségügyi dokumentáció

Magyarországon 1998 óta törvény rendelkezik az egészségi adatokról: valamennyi egészségügyi intézményben tájékoztatás illeti meg a betegeket egészségügyi adataikról.

A beteg a kezelőorvosától jogosult tájékoztatást kapni egészségi állapotáról, a vizsgálatokról, a gyógymódokról és azok eredményeiről. A tájékoztatáshoz hozzátartozik, hogy megismerhesse a róla készült egészségügyi dokumentáció tartalmát, az egészségügyi intézményben tárolt valamennyi adatát.

A betegről készült egészségügyi dokumentáció tartalmazza a betegtől felvett személyi adatokat (név, születési dátum, lakcím stb.), a gyógykezelés során rögzített egészségügyi adatokat és mindazt, amit a beteg elmondott megbetegedése körülményeiről, tüneteiről, korábbi betegségeiről, a vizsgálati eredményeket, a betegség megnevezését, az elvégzett beavatkozásokat, a gyógyszeres terápiákat. A betegnek a törvény jogot ad arra, hogy a rá vonatkozó egészségügyi adatokat megismerhesse: nemcsak szóbeli tájékoztatást kérhet, hanem kérheti, hogy beletekinthessen ezekbe a dokumentumokba, sőt, azokról vagy azok egyes részeiről másolatot is kérhet. A másolás költségei természetesen a beteget terhelik.

Amennyiben az egészségügyi dokumentációban hibás adatot rögzítettek, a beteg kérheti annak javítását. A törvény erről úgy rendelkezik, hogy a javításkor rögzíteni kell az új adatot, de a régit nem szabad törölni, hogy az esetleg később felmerülő jogvitáknak elejét vegyék. Az egészségügyi dokumentumokat 30 évig kell megőrizni, a zárójelentéseket pedig 50 évig.

Betekintés a dokumentumokba

A kezelőorvos csak kivételes esetekben utasíthatja el betege kérését a dokumentumok megismerésére, például ha egy harmadik személy adatainak védelme indokolja ezt. Ha a teljes dokumentáció megismerése sértené egy kívülálló személy személyiségi jogait, csak azokat a részeket lehet átadni a betegnek, amelyek őrá vonatkoznak.

A közeli hozzátartozót is megilleti a tájékoztatás, az iratokba betekintés és a másolatkérés joga. Közeli hozzátartozónak minősül a házastárs, az élettárs, szülő, testvér és gyermek. A nem egyenes ági rokon, sógor, nagynéni, unokatestvér, stb. nem gyakorolhatja ezeket a jogokat, nem minősül közeli hozzátartozónak.

Titoktartási kötelezettség

Az orvosi titoktartási kötelezettség nemcsak az orvosokra vonatkozik, hanem valamennyi, a beteg gyógyításában részt vevő személyre. A beteg adatait bizalmasan kell kezelniük. Az egészségügyi intézmények egymás között továbbadhatják a beteg adatait, ha erre a gyógykezelés érdekében szükség van, az egészségügyi hálózaton kívülre adatokat azonban csak a beteg hozzájárulásával továbbíthatnak. Nem kérik a beteg hozzájárulását, ha az adattovábbítást más személy életének, testi épségének, egészségének védelme teszi szükségessé, és akkor sem, ha a saját egészségének érdekében az őt gondozó személlyel kell adatokat közölni. Az egészségügyi intézmények kötelesek adatot szolgáltatni egyes intézményeknek, például a társadalombiztosítási igazgatási szerveknek és a közegészségügyi hatóságoknak.

Jogsérelem esetén

Ha a beteg úgy véli, hogy jogsérelem érte, írásban vagy szóban panaszt tehet az őt kezelő egészségügyi szolgálat vezetőjénél, illetve az intézet fenntartójánál. Természetesen az egészségügy intézményrendszerén kívül is rendelkezésre állnak jogvédő és adatvédelmi fórumok, így az állampolgári jogok országgyűlési biztosának (ombudsman) és az adatvédelmi biztosnak (adatvédelmi ombudsman) a hivatala, illetve a rendes bíróságok, amelyeknél kérhető pl. az egészségügyi adatok kiszolgáltatása, illetve az esetleges kár megtérítése.

Lehetőség van továbbá arra is, hogy az egészségügyi szolgáltató és a beteg között a szolgáltatás nyújtásával összefüggésben keletkezett jogvitát a felek peren kívül rendezzék – erre az egészségügyi közvetítői eljárás ad módot.

Kérdése van?

Tisztelt Érdeklődő!

Munkatársainkat hétköznapokon 8.00 és 16.30 között tudja kérdezni élőben.

Írjon nekünk!

Beszélgetés idítása

Tisztelt Látogatónk!

Weboldalunkon sütiket használunk.
Néhány süti a weboldal helyes működéséhez szükséges, míg másokkal a kényelmesebb böngészési élményt szeretnénk biztosítani.
A sütikről és az adatvédelmi szabályainkról bővebben tájékozódhat az Adatvédelmi tájékoztatónkban.

Kérjük állítsa be milyen sütiket engedélyez az oldal számára!
(Beállításait a későbbiekben módosíthatja a bal alsó sarokban található süti jelre kattintva.)

Szükséges sütik Ajánlott sütik Elfogadom

Tisztelt Látogatónk!

Személyes adatot készül megadni!
Kérjük mielőtt folytatná, olvassa el az adatvédelmi szabályainkat az Adatvédelmi tájékoztatónkban.

Megértettem